Naše oddělení produktových specialistů má na starost posilování povědomí o našich programech, funkcích a službách. Pravidelně jsou v kontaktu přímo s našimi uživateli, zjišťují jejich potřeby a navrhují nejvhodnější řešení. Převážnou část své činnosti věnují seznamování nových uživatelů s funkcemi, které jim především šetří čas a peníze. Hlavním cílem tohoto oddělení je, aby naši uživatelé dokázali naplno využít všechny možnosti, které jim z užívání našich produktů vyplývají. Tito specialisté jsou ve své činnosti nejpovolanější, protože znají do detailu všechny parametry nabízených programů a služeb. Jsou to lidé orientovaní na potřeby zákazníka a ochotní vše detailně vysvětlit. Výsledkem jejich úsilí jsou spokojení zákazníci, kteří jsou vděční za užitečné tipy a rady.