Naše vlastní inkasní oddělení podporuje zákazníky při vymáhání případných pohledávek od liknavých plátců. Především usiluje o to, aby došlo k mimosoudnímu vypořádání neuhrazených závazků, které vznikly na základě realizovaných přepravních zakázek. Hlavním cílem tohoto oddělení je udržet mezi uživateli našich produktů a služeb co nejvyšší platební morálku. Pracovníci tohoto oddělení mají bohaté zkušenosti v oboru mezinárodní kamionové přepravy a mají rozsáhlé právní povědomí. Našim uživatelům dokáží být užiteční nejenom radou, ale také činem. Ve sporech mezi věřitelem a dlužníkem často působí jako mediátoři a snaží se dosáhnout co nejvhodnějšího kompromisního řešení. Bezmála 85% úspěšnost při dobývání pohledávek vypovídá o jejich kvalitách a užitečnosti.