Počátek působení společnosti sahá již do roku 1997, kdy začala firma fungovat jako fyzická osoba Daniel Priban. Firma byla založena jako přímé výhradní zastoupení německé společnosti TimoCom GmbH pro Českou a Slovenskou republiku. Na starosti měla od počátku zprostředkování veškerých obchodních a marketingových aktivit společnosti TimoCom v našem regionu.

Díky prosperitě obou firem se české zastoupení rozrostlo na současných 17 zaměstnanců. V polovině roku 2015 byla původní fyzická osoba transformována na společnost s ručením omezeným pod jménem DPN CZ Team s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem.

Více o TimoCom Soft- und Hardware GmbH