V listopadu 2017 jsme se opět zúčastnili významné logistické konference SpeedChain, kde jsme představili řešení elektronických poptávek a objednávek přeprav - TC Transport Order.

TimoCom se účastnil jako stříbrný partner mezinárodní logistické konference Speedchain 2017, která se jako tradičně konala dne 1.11.2017 v Břevnovském Klášteře v Praze. Tento rok byla opravdu obrovská návštěvnost této konference a Speedchain opět potvrdil svou prestiž a velikost. Díky úzké spolupráci s organizátorem jsme měli možnost prezentovat naší službu TC Transport Order v rámci sekce silniční dopravy jakožto řešení pro elektronické poptávky a objednávky při přepravě zboží. Prezentace měla velmi pozitivní ohlas ze strany návštěvníků. Na stánku opět probíhaly setkání se stávajícími a potenciálními zákazníky TimoCom a také s redaktory důležitých oborových médií a také zástupců sdružení. Celá konference měla velice pozitivní mediální výsledek, proběhly články v časopisech.